Wednesday, August 11, 2010

AFFILIATE E-BIOGREEN TERHEBAT

Apakah Itu E-Biogreen?

Anda hanya perlu menyertai program rakan promosi e-biogreen ini dengan bermodalkan RM100.00 dimana anda akan dibekalkan sebanyak 2 kotak produk e-biogreen terus ke alamat anda. Anda boleh menggunakan atau menjual balik produk ini kepada orangramai.


E-biogreen merupakan satu jenama pilihan 1Malaysia yang memasarkan produk-produk dalam bidang bio-teknologi terutama produk penjimatan minyak petrol/diesel yang mempunyai sasaran pengguna di Malaysia melebihi 15 juta pengguna. Dan ia merupakan satu indek KPI untuk anda mengembangkan peluang ini kepada rakan-rakan promosi yang lain menjadi pengguna disamping menjana pendapatan tambahan dengan mengajak pengguna-pengguna ini sebagai rakan promosi didalam kumpulan anda secara online. Penggunaan produk e-biogreen akan dapat membantu pihak kerajaan mencapai untuk mengurangkan pencemaran dan pemanasan global oleh pengeluaran karbon monosida daripada kenderaan untuk jangka masa panjang disamping memberikan pengetahuan kepada semua orang bagaimana mereka dapat membantu pengurangkan pemanasan global yang akan memberikan kesan jangka panjang kepada kesihatan dan generasi mereka.

Untuk lebih lanjut tentang sistem baru untuk e-biogreen ini sila lawati dan daftar di

http://ebiogreen.bijakpengguna.com/

Tuesday, August 3, 2010

HARI BERTEMU PELANGGAN BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK, UPSI

Semua dijemput hadir memeriahkan Hari Bertemu Pelanggan ini..